Privatpersoner

 clause-67401__180.jpg

ADNOR Advokat bistår privatpersoner på de fleste saksområder. Vi ønsker å fremstå som løsningsorientert. Tidlig rådgivning reduserer risikoen for kostbare rettsprosesser. Der hvor det likevel blir nødvendig besitter vi betydelig prosedyreerfaring fra rettslig behandling av tvister.

 

ADNOR Advokat bistår enkeltmennesker på mange felt.
Det kan gjelde saker om fast eiendom, opprettelse av testament eller ektepakt, spørsmål rundt arv og skifte, tvistesaker ved samlivsbrudd og skilsmisse, foruten barnefordelingssaker etc. 

ADNOR Advokat har solid kompetanse på forbrukerrettigheter, bl.a. på området kjøp/salg/reparasjon av bil – og har samarbeidsavtale med Norges Automobilforbund (NAF) om juridisk assistanse til NAF-medlemmer i Midt-Norge.

I straffesaker stiller våre advokater ofte som bistandsadvokat for den fornærmede.

På vegne av kunden er vi opptatt av kostnadene – og undersøker mulighetene for dekning av utgiftene til juridisk bistand via kundens forsikringsavtaler (hjemforsikring ved tvistesaker knyttet til boligen) eller ordningen med fri rettshjelp  

This site uses cookies. For more information click here.