Kontraktsforhandlinger

Gode forretningsmessige kontrakter handler både om solid jus – og gjennomtenkt strategi.

 

En god kontrakt…

Skal man oppnå gode forretningsmessige  resultater gjennom  forhandlinger bør man kjenne sitt eget juridiske ståsted, både styrke og svakheter.

Ved viktige forhandlinger – enten det er for bedriften eller privat – bør man derfor søke kompetent juridisk bistand på forhånd. Adnor har i en årrekke bistått bedrifter og enkeltpersoner ved kontraktsforhandlinger. Vi kan, i tillegg til å bidra med de nødvendige juridiske kunnskaper, gi verdifulle råd og vink av mer strategisk art.

Som advokater deltar vi også i ajourføringskurs i kontraktsteknikk, slik at vi til enhver tid er faglig oppdatert.

 

This site uses cookies. For more information click here.