Gjeldsforhandling og konkurs

Noen ganger havner virksomheter i alvorlige økonomiske problemer. Adnor bistår med juridisk kompetanse ved restrukturering, gjeldssanering – eller eventuell avvikling.

 

Restrukturering – eller avvikling?

Adnor har betydelig erfaring vedrørende insolvens og restrukturering av virksomheter som har kommet i økonomiske problemer.  Vi bistår långivere, låntakere, selskaper og enkeltkreditorer i forhandlinger knyttet til bl.a. gjeldssanering og refinansiering. Her står man ofte overfor store utfordringer.

For den enkelte bedriftsleder er det fort gjort å trå feil, hvis man på egen hånd forsøker å innlede gjeldsforhandlinger med kreditorene, iverksette nedbemanninger, avhende hele eller deler av virksomheten etc.  Derfor er det, spesielt i slike sammenhenger, viktig å knytte til seg juridisk ekspertise med erfaring på området.

Adnor tilbyr alle typer tjenester innenfor de ulike faser knyttet til gjeldsforhandling, restrukturering og insolvens. Vi har også, gjennom mange år, utført oppdrag på vegne av skifteretten/tingretten i konkurssammenheng.  Flere av våre advokater sitter derfor med en betydelig erfaring som bobestyrere oppnevnt av retten.

This site uses cookies. For more information click here.