Bygg og anlegg

ADNOR Advokat har i mange år bistått bedrifter og privatpersoner i forbindelse med byggeprosjekter. Vi kjenner de fleste fallgruber og problemstillinger.

 

Byggebransjens fallgruber

Bygg og anlegg er et krevende rettsområde hvor det ofte står om mye penger.  Det fordres ikke bare god teknisk og organisasjonsmessig planlegging, men også juridisk presise kontrakter, riktig utformede byggesøknadspapirer og nøye kontroll gjennom hele byggeprosjektet.  Man må ha god kjennskap til lovverket, de gjeldende standardene og alle forskrifter. Det er viktig å ha kontroll over bl.a. prosjektorganiseringen og funksjonsfordelingen mellom aktørene – og mellom fagene.

ADNOR Advokat bistår entreprenører, håndverkere,  konsulenter og byggherrer med erverv av tomter, skriving av kontrakter,  samt håndtering av reklamasjoner og tvister. Advokatbistand kan være særlig aktuelt i forbindelse med:  * Anskaffelser og kontrahering * Vederlagsspørsmål * Overtakelsesprosedyren * Ansvarsforhold ved forsinkelse * Mangler og mangel-ansvar * Reklamasjonsbehandling * Tvisteløsning, for eksempel voldgift eller domstolsbehandling.

This site uses cookies. For more information click here.