Bygg og anlegg / Entreprise

 

Bygg og anlegg er et krevende og omfattende rettsområde, og hvor gjennomføringen at en byggeprosess i større grad styres av standardkontrakter med kontraktspraksis og foreliggende rettspraksis, enn av konkret lovgivning.

 

Det er mange fallgruver å gå i, og det er viktig med god kjennskap til rettsområdets regler for å ha effektiv styring av byggeprosessen, hva enten man er byggherre eller entreprenør. Dette gjelder også samordning av byggeprosessen med hensyn til prosjektering og gjennomføring av de enkelte fag og bruk av prosjekterende, byggherre ombud, byggeleder og samordning av totalentreprenører og underentreprenører.  Ulike forhold gjør seg gjeldende hva enten prosjektet omfatter bygging av industrianlegg, nærings-/kontorbygg, leilighetsbygg, private boliger eller anleggsentrepriser som veibygging, grunnarbeider o.l.

Det er viktig å ha kunnskap om hvilken av de ulike standardkontrakter som er passende for det enkelte prosjekt og for de ulike aktører, så som de mest benyttede NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, NS 8415/NS 8416 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider/forenklet og NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser.

Adnor Advokat bistår bedrifter og privatpersoner i forbindelse med byggeprosjekter, både i større bygge- og anleggsentrepriser og mindre forbrukerentrepriser, og yter bistand til byggherrer, entreprenører, håndverkere, rådgivere og arkitekter. Vi bistår entreprenører i alle fag, fra maskinentreprenører til betongarbeidere, tømrere, elektrikere, rørleggere mm.

Adnor Advokat kan bistå under hele planleggings- og gjennomføringsfasen av et byggeprosjekt, med kontraktsmessige forhold i plan- og reguleringsfasen, prosjekteringsfasen, anbuds- og tilbudsfasen, under kontraktsforhandlinger, oppstarts- og gjennomføringsfasen og ved overtakelse og sluttoppgjør.   

I gjennomføringen av et byggeprosjekt er det gjerne endringsordrer/ endringsmeldinger, forsinkelser og mangler som er kimen til konflikt, og Adnor Advokat kan bistå ved alle tvister ved forliksforhandlinger, megling og prosedyre.

Adnor Advokat kan også bistå med andre sider av et byggeprosjekt, så som kontraktuell strukturering av samarbeid/joint ventures og oppfølgning av HMS, arbeidsmiljø og arbeidslivsspørsmål for øvrig.

 

Behov for bistand?

Adnor Advokat har lang erfaring innenfor ulike saker i forbindelse med bygg og anlegg. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. 

This site uses cookies. For more information click here.