Offentlige anskaffelser

Ved offentlige anskaffelser stiller lovgivningen til dels kompliserte prosedyreregler om konkurranseutsetting.

Forespørsler og tilbud som ikke oppfyller gitte krav, må i visse tilfeller avvises. Kunngjorte tildelingskriterier må overholdes ved valg av tilbud, og avgjørelser skal begrunnes. Risikoen for å trå feil er stor, og brudd på regelverket kan påføre kommunen store omkostninger. Juridiske avklaringer allerede tidlig i prosessen kan vise seg å være lønnsomt.