TRYG kunder

Adnor Advokat AS tilbyr via en samarbeidsavtale med forsikringsselskapet TRYG juridisk bistand til reduserte priser for TRYG sine kunder i saksforhold hvor man benytter sin gjeldende rettshjelpsforsikring i selskapet.

Tryg_logo_web_13-1941.jpg

Det foreligger ingen forpliktelser i avtalen som medfører habilitetskonflikter eller vanskeligheter med å bistå i saker mot forsikringsselskapet.

Henvendelse kan rettes pr. email til advokat@adnor.no, via vår kontaktside på hjemmesiden eller direkte til den enkelte advokat.

This site uses cookies. For more information click here.