SMB

 I forbindelse med sammarbeidsavtalen mellom Adnor Advokat AS og SMB, vil Adnor Advokat AS gi medlemmene i SMB 1 gratis førstekonsultasjon pr. år på opptil 1 time.

 

SMB logo.png

Ut over denne gratis konsultasjonen vil Adnor Advokat AS yte juridisk bistand til SMB sine medlemmer på medlemsvilkår, dvs. 15 % rabatt på våre gjeldende timesatser for næringslivskunder.

Henvendelse kan rettes pr. email til advokat@adnor.no, via vår kontaktside på hjemmesiden eller direkte til den enkelte advokat.

This site uses cookies. For more information click here.