Norges Automobil-forbund (NAF)

I forbindelse med avtalen mellom Adnor Advokat AS og NAF som omhandler bil- og trafikkjuridiske spørsmål for medlemmer av NAF ytes følgende rabbatt på juridiske konsultasjoner;

 

Pr. dags dato gjelder følgende honorarsatser:

Telefonkonsultasjoner                                   kr 135,-

Ordinær konsultasjon                                    kr 400,-

Gjennomgåelse av politidokumenter          kr 135,-

Utvidet bistand                                                kr 2 400,-

naf_logo.png

Ved utvidet juridisk bistand (inntil 2 timer) betaler medlemmene en egenandel som pr. dags dato er kr 375,-. Dette beløpet er inkludert mva.

Bistand ut over 2 timer og den da gjeldende salærsats må avtales direkte mellom medlemmet og Adnor Advokat AS.

Henvendelse kan rettes pr. email til advokat@adnor.no, via vår kontaktside på hjemmesiden eller direkte til den enkelte advokat.

This site uses cookies. For more information click here.