Siv Aida Rui

Advokat

+47 73 99 09 07

Arbeidsområder

  • Sjørett, fast eiendoms rettsforhold, tingsrett, selskapsrett, konkurs og tvangsfullbyrdelse, bank og finansiering, arbeidsrett, kontraktsrett og dødsboskifte/arverett.
  • Forøvrig generell forretningsjuridisk bistand og tvisteløsning. Har også noe vergemål og oppdrag som bistandsadvokat.

 Utdannelse og arbeidserfaring

  • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1995, med selskapsrett som valgfag. Skrev avhandlingen «Arrest i skip» som spesialfag.  Advokatbevilling i 1998.
  • Meget variert juridisk praksis, bl.a. som vit.ass og amanuensis ved Nordisk Institutt for Sjørett, deretter mange år i forretningsadvokatfirma i hhv Oslo og Trondheim, dommerfullmektig ved Fosen tingrett, egen advokatpraksis årene 2007-2012, advokat i juridisk avdeling i Sparebank1 SMN, konstitusjoner i Frostating lagmannsrett
  • Diverse verv
  • Språk: Norsk og engelsk

 

 

This site uses cookies. For more information click here.