Siv Aida Rui

Advokat / partner

+47 73 99 09 07

+47 99 26 92 74

Arbeidsområder

  • Variert praksis med saker bl.a. innenfor fast eiendom, konkurs, tvangsfullbyrdelse, arbeidsrett, kontraktsrett, arverett og generell forretningsjuridisk bistand.
  • Strafferett.

 Utdannelse og arbeidserfaring

  • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1995, med selskapsrett som valgfag. Skrev avhandlingen «Arrest i skip» som spesialfag.  Advokatbevilling i 1998.
  • Meget variert juridisk praksis, bl.a. som vit. ass og amanuensis ved Nordisk Institutt for Sjørett, deretter mange år i forretningsadvokatfirma i hhv Oslo og Trondheim, dommerfullmektig ved Fosen tingrett, egen advokatpraksis årene 2007-2012, advokat i juridisk avdeling i Sparebank1 SMN, konstitusjoner i Frostating lagmannsrett.
  • Fast forsvarer ved Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett og har også lang erfaring som bistandsadvokat.
  • Diverse verv
  • Språk: Norsk og engelsk

 

This site uses cookies. For more information click here.